פרויקטים בישראל

IL-EPS-01-0002

דישון

רמות נפתלי

רמת הגולן

ג׳דידה

מושב חוסן

פרזון

כפר קרע

שובל

בית שאן

נוף הגליל

אבן יהודה

מזכרת בתיה

פתח תקווה

מגידו

צפת

תל מונד

עכו

מושב דבורה

מושב ריחאניה

מושב טפחות

מעלה גמלא

בני ראם

כפר הריף

קלחים

מנוחה

בית שקמה

יבנה

מושב ינון

גוש חלב

מושב מכורה

בקעות

קיבוץ דליה

אביאל

עין עירון

בית שמש

גבעת חן

מגדל העמק

IL-EPS-01-0002 copy

אופקים

דימונה

נווה זוהר

חצבה

באר שבע

מושב עידן

מרחצאות הנגב

* הערכות החברה לגביי מימוש פרויקט עתידי זה או אחר, תעריפים, הספקים, מועדי הפעלה מסחרית, עלויות הקמה ועוד הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, שהתממשותן אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה.