פרויקטים בייזום

כדי לשרת את המטרות האסטרטגיות עם פעילות גלובלית משמעותית, אנו פועלים לייזום ולקדם מספר פרויקטים במקביל, הפרויקטים בחו"ל
גדולים בהיקפם וכוללים חוות של טורבינות רוח ומתקנים סולאריים קרקעיים גדולים.
חלקם יהיו רכישות של פרויקטים קיימים ומחוברים, וחלקם בשלב Ready To Build (RTB).
נכון למועד זה זוהי רשימת הפרויקטים הנמצאים בשלבים שונים בהליך ייזום.  בחלקם בוצעו ומתבצעות בדיקות ובחלקן כבר נחתמו הסכמים ובחלקן מעריכים את ההיתכנות הכלכלית.

מדינה
סוג המתקן
גודל מתקן צפוי
סה״כ
1,840.8 MW
פורטוגל
סולארי – מחובר
19 MW
הונגריה
סולארי – מחובר
15.8 MW
הונגריה
סולארי
150 MW
יוון
סולארי
162 MW
ספרד
סולארי
71 MW
קרואטיה
סולארי
87 MW
צפון מקדוניה
סולארי
306 MW
אוהיו
סולארי
200 MW
קליפורניה
סולארי
450 MW
טקסס
סולארי
300 MW
סרביה
רוח
150 MW
בוסניה
רוח
156 MW
יוון
רוח
111 MW

* יובהר כי אין כל וודאות שהפרויקטים הנ"ל (כולם או חלקם) יבוצעו ו/או ייצאו אל הפועל. כמו כן, הערכות החברה לגביי מימוש פרויקט עתידי זה או אחר, תעריפים, הספקים, מועדי הפעלה מסחרית, עלויות הקמה ועוד הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, שהתממשותן אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה.