מתקנים קרקעיים

להב אנרגיה ירוקה פועלת ביצור חשמל בטכנולוגית פוטו וולטאי לרבות בשילוב אגירה. מתקנים קרקעיים, מאפשרים פריסה גדולה ומיצוי השטח כך שהמתקן ייפנה בזוויות המתאימות ויספק תפוקה מקסימלית.

הפעילות כוללת את שלבי הייזום, התכנון, שינוי ייעוד קרקע, פיקוח וביצוע ההקמה של המתקן וכן הפעלה ותחזוקה שוטפת שלו.

בנוסף, החברה התקשרה באוקטובר 2021 בהסכם עם מושב השוכן בדרום הארץ, להקמת מתקן סולארי קרקעי בהספק של כ- 33 מגה וואט על מקרקעין בשטח כולל של כ- 200 דונם שהזכויות בו בבעלות המושב. הקמת הפרויקט תיעשה על ידי שותפות אשר 74% מהזכויות בה יוחזקו על ידי החברה ושותפים נוספים ו- 26% מהזכויות יוחזקו על ידי המושב.

כמו כן נמצאת החברה ביזום פרויקטים קרקעיים נוספים בשלבים שונים בישראל בהיקף של עשרות מגה נוספים.