מתקנים סולאריים על גגות

להב אנרגיה ירוקה פועלת להקמת מתקנים פוטו וולטאיים על גגות מבנים כדוגמת מרכזים מסחריים, תחנות דלק, רפתות, מפעלים ועוד. ההתמחות כוללת זיהוי גגות פוטנציאליים, ייזום, תכנון, פיקוח וביצוע ההקמה של המתקן וכן הפעלה ותחזוקה שוטפת שלו. לחברה ידע, יכולת וניסיון בחיבור המתקנים לרשת החשמל והיא מנוסה בעבודה מול חברת החשמל. בנוסף, לחברה הידע, היכולת והניסיון למתן פתרונות הנדסיים גם לפרויקטים מורכבים.

לחברה צבר פרויקטים של כ- 75 מגה אשר חלקם מחוברים לרשת וחלקם בשלבי ייזום והקמה. לחברה כ- MW 50 במתקנים קיימים, אשר מכניסים כ-12 מיליון ש"ח בשנה. החברה בעלת הסכם עם חברת "דלק ישראל", לפיו החברה מחזיקה באישורים להקמת מתקנים סולאריים על כ- 55 תחנות "דלק ישראל" שבניית המתקנים עליהם החלה, בנוסף החברה בהליכים להקמת מתקנים על גגות תחנות דלק נוספות.