גדרות חממות וקירויים

להב אנרגיה ירוקה עוסקת ביזום, תכנון, הקמה והפעלה של גדרות אבטחה היקפיות, המייצרות חשמל באמצעות פאנלים פוטו וולטאים. הנ"ל הינו פתרון אידאלי לטובת הקמת גדרות חדשות ולשדרוג גדרות קיימות. הפוטנציאל לשילוב המתקנים הסולאריים בגדרות היקפיים הוא גדול ויכול להגיע לכ- 1 מגה לכל 2 ק"מ.

בנוסף מאפשרת הגדר הסולארית לשדרג את גדרות הביטחון ולמנוע פשיעה חקלאית. הגדר מהווה בסיס לשלב אמצעי ביטחון מתקדמים, ומסייעת במניעת כניסת חיות מזיקות לשטחים חקלאים ובמקביל מייצרת מקור הכנסה נוסף לישוב.

גדרות אלו יוקמו בתיאום עם האגודות המקומיות ובאישור משרד הביטחון.

החברה נמצאת ביזום פרויקטים של גדרות סולאריות בשלבים שונים בהיקף של כ- 26 מגה.