אגרו וולטאי

כל מתקן אגרו וולטאי הוא ייחודי ומצריך תפיסת פתרון ספציפי, לטובת מיקסום הרווח, התפוקה החקלאית והאנרגיה הסולארית המופקת ממנו. בתהליך התכנון משלבת להב אנרגיה ירוקה את היועצים הרלוונטיים בכללם אגרונומים מהנדסי קונסטרוקציה, רישוי ועוד.

המתקנים יוקמו ויתאימו למספר גידולים בין אם מגודלים כיום או מתוכננים בעתיד. בקונסטרוקציית המתקן ישולב פתרון שיאפשר תליית רשתות הצללה עם אפשרות של פתיחה וסגירה נוחה של הרשת.

המתקנים ניתנים להקמה על גבי מבני משק וכן על קרקעות ומאפשרים ניצול מיטבי של הקרקע, השטחים וכמובן המשך גידול ופיתוח חקלאי (בניגוד למתקן קרקעי שלא מאפשר דו- שימוש).

בעלי הקרקע נהנים מתוספת שטח קרקעי חקלאי איכותי שמאפשר שילוב של גידולים, המצריכים בדרך כלל סכומי השקעה גבוהים כגון הקמת קונסטרוקציה לבתי רשת, הצללה והכשרת הקרקע.

החברה חתמה על הסכמים עבור למעלה מ 100 דונם ונמצאת בייזום פרויקטים אגרו וולטאיים בשלבים שונים.