אגירה

להב אנרגיה ירוקה עוסקת בזיהוי מקומות מתאימים עבור מתקני אגירה מבחינה טכנית ותכנונית, ובהקמת מתקנים שיחוברו לרשת החשמל וישחררו אליה חשמל לפי הצורך. החברה עוסקת ביזום, בהקמה ובהפעלה של המתקנים.

הטכנולוגיות קיימות ועדיין ממתינות להסדרה של רשות החשמל.

החברה כבר חתמה על הסכמים ראשוניים בתחום זה ונמצאת בייזום פרויקטים של אגירה בשלבים שונים בהיקף של כ- 330 מגה.